Trycka tidning snabbt och smidigt

Att trycka tidning idag ser helt annorlunda ut jämfört med hur det fungerade förr. Tidigare häll man på att producera film, men i och med att datorn kom revolterade även processen att trycka tidning, nu kommer filerna direkt från en pdf-fil till plåtarna, en så kallad ”computer to plate” metod. Eftersom man ofta pratar om att det digital och datorer gör att tidningar inte har samma plats i samhället är det intressant att se att man i framtagandet av tidning har stor nytta av datorer.

Processen att trycka tidning är idag mycket snabb, vilket gör att det enkelt går att snabbt göra korrigering och ändringar kort inpå tryckning. Detta medför att man kan ge ut tidskrifter med senaste informationen. Idag är det som sagt enkelt att trycka tidskrifter, vilket medför att mindre klubbar kan trycka sina egna medlemsmagasin och dylikt.

Många faktorer att ta hänsyn till under tryckning av tidskrift.

Beroende på anledningen till att man vill ta fram en tidning, folder eller liknande finns det en mängd olika saker att ta hänsyn till. Papprets tjocklek och storlek, samt hur ytan skall vara. För en lyxigare känsla är det bra med ett blankt papper, men in andra sammanhang är matt ett bättre val. När man skickar in filer för att de skall tryckas till tidning är det viktigt att tänka på att färger inte får samma nyans på skärmen som i tryck. Här spelar även papprets material in.

Det är också viktigt att man arbetar med fyrfärg när man planerar att skapa magasin eller liknande. Det är många faktorer att tänka på och därför är det klokt att alltid be om en förhandsgranskning, då an man se hur resultatet blir när det är tryckt och det går att korrigera materialet så att det inte trycks några onödiga fel.